CANVI D’HORA D’INICI: 10:00 h.

Presentació de la 4ª edició dels Casos de Canvi Estratègic que ha realitzat ACCIÓ amb la col·laboració de l’IESE Business School.

Aquesta jornada s’emmarca dins de la política de clústers de la Generalitat de Catalunya i té com objectiu difondre 3 casos d’empreses, de diferents sectors, que s’han transformat per seguir sent competitives en un marc global tant canviant com l’actual.

Aquests casos són una excel·lent eina de treball ja que permetran adquirir un coneixement generalitzat dels problemes i, sobretot, les oportunitats a les quals s’enfronten les empreses i facilitaran el desenvolupament d’habilitats per a la seva solució d’una forma sistemàtica.

Un dels casos que es presentaran serà el del soci fundador del clúster Bella Aurora Labs.