08 ABR | FBG atorga 50.000€ per a la psoriasi i dolor terapèutic

Una col·laboració multidisciplinària de quatre grups de recerca de la UB ha permès dissenyar una nova estratègia terapèutica per abordar el tractament de la psoriasi i de la dermatitis atòpica, dues de les malalties inflamatòries cròniques de la pell més esteses i encara sense cura. Es tracta d’un projecte que té per objectiu desenvolupar els primers fàrmacs per bloquejar el TREX2, un gen que els investigadors del projecte han identificat com una nova diana terapèutica per tractar la psoriasi i que podria ser-ho també per a la dermatitis atòpica.

El gen TREX2 s’expressa només en els queratinòcits –les cèl·lules més abundants de la pell–, se sobreexpressa a la pell amb psoriasi i està implicat en la patogènesi inflamatòria d’aquesta malaltia. Es tracta d’una estratègia innovadora, ja que la majoria de les teràpies farmacològiques contra la psoriasi i la dermatitis atòpica estan dirigides principalment a bloquejar l’acció del sistema immunitari, fet que causa efectes adversos com la immunosupressió, lligada a un augment del risc d’infeccions i de càncer. Aquest nou tractament basat a bloquejar el TREX2, un gen clau per al desenvolupament de la psoriasi expressat només en els queratinòcits, evitaria aquests efectes immunosupressors i, a més, dirigiria el tractament exclusivament al teixit afectat, la pell, i s’evitarien així els efectes adversos sistèmics.

En el projecte hi participen els equips dels professors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut Concepció Soler i Francisco Ciruela, i dels professors de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Educació Xavier Barril i Rodolfo Lavilla.

El dolor neuropàtic és un tipus de dolor produït per una lesió o malaltia que provoca una disfunció del sistema nerviós perifèric o central, en lloc de provenir de l’estimulació dels receptors sensorials del dolor. Es tracta d’un trastorn que suposa una enorme càrrega emocional i econòmica que pot afectar, en algun moment de la seva vida, entre el 7% i el 10% de les persones. Aproximadament el 50% d’aquests pacients no assoleixen millores significatives del seu dolor amb els fàrmacs actuals –antidepressius, opioides, gabapentinoides i antiinflamatoris no esteroïdals–, que només es focalitzen en un aspecte de la complexa xarxa patològica d’aquesta malaltia i tenen efectes secundaris greus, com ara la dependència als opiacis. Es tracta doncs, d’una necessitat mèdica no coberta.

Els catedràtics de la UB Santiago Vázquez, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, i Francisco Ciruela, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, amb la col·laboració de la Dra. Eugènia Pujol i del Dr. Víctor Fernández-Dueñas, de la UB, i del Dr. Enrique J. Cobos, de la Universitat de Granada, han desenvolupat una nova estratègia terapèutica per abordar el tractament d’aquest tipus d’afecció.

Es tracta del disseny d’un fàrmac capaç de modular simultàniament dues dianes terapèutiques que modulen diverses vies implicades en l’aparició del dolor neuropàtic, com són la neuroinflamació, la producció d’espècies reactives d’oxigen, la funció mitocondrial i la resposta a l’estrès del reticle endoplasmàtic. Els primers resultats d’aquesta estratègia terapèutica han demostrat un efecte analgèsic molt potent en un model murí de la malaltia. A més, aquests efectes van superar, fent servir la mateixa dosi, els resultats de diversos analgèsics coneguts i sense augmentar els efectes secundaris.

Amb l’objectiu de validar l’estratègia terapèutica contra la psoriasi i la dermatitis atòpica i d’ampliar els coneixements sobre els seus mecanismes d’acció, així com optimitzar la nova família de compostos per tractar el dolor terapéutic, la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), oficina de transferència de coneixement i tecnologia de la UB, ha atorgat 50.000 euros a aquests dos projectes de recerca en el marc de la convocatòria d’ajuts Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I).