11 nous socis del BCB durant el segon trimestre de 2015

Durant el segon trimestre del 2015 ha continuat el creixement exponencial del Clúster, adherint-se 11 noves companyies que representen tota la cadena de valor del sector Beauty. A data 18 de Juny de 2015 componen el Beauty Cluster Barcelona 59 entitats.