20 DEC: Reunió de la Xarxa Catalana de Clústers

Els gerents representants de la Xarxa Catalana de Clústers, que integra als principals clústers amb seu operativa a Catalunya s’han trobat dins del cicle periòdic de reunions per al foment de la col·laboració entre sectors. Conjuntament, els clústers representats a la xarxa engloben més de 30 sectors i 2.000 empreses. El Beauty Cluster Barcelona, amb seu a Barcelona, representa al sector de la bellesa en aquesta Xarxa. D’igual forma, el clúster representa internacionalment al sector a la Cosmetic Cluster International Network (CCIN).