REGISTRE GRATUÏT I EXCLUSIU PER A SOCIS DEL BCB

En aquest webinar volem proporcionar una visió general dels aspectes de l’adequada execució de les tècniques de Neteja / Desinfecció de les plantes productives i com prevenir els diferents riscos que estan exposats els treballadors / usuaris.

Data: 13 de gener de 2021 – de 10:00 a 11:00h

A QUI VA DIRIGIT

Caps de planta, Caps de compres, Operaris de producció, Serveis Generals / Facilities.

CONTINGUT

L’objectiu d’aquest webinar és capacitar i formar els participants en l’adequada execució de les tècniques de Neteja / Desinfecció de les plantes productives segons les instal·lacions de cada centre, llocs de treball, minimitzant el risc dels usuaris / treballadors.

Així com, detectar els factors de risc, conèixer les principals mesures preventives que poden adoptar per fer front als riscos als quals estan exposats els treballadors / usuari.

PONENT

Mireia Iglesias

Manager del departament QMAS (Qualitat, Medi Ambient i Seguretat) en Lunet Facility Services.

Amb més de 5 anys anys en la gestió de qualitat en el sector farmacèutic i indústria i Facility Services. En l’actualitat és la Manager de l’departament QMAS (Qualitat, Medi Ambient i Seguretat). Amb tasques de planificació i gestió de contractes de facility en laboratoris i indústria en general, en edificis governamentals i residències privades de govern.