REGISTRE GRATUÏT I EXCLUSIU PER A SOCIS DEL BCB

Data: 15 de juliol de 2021 – de 09:30h a 11:20h

Lloc: Online

Idioma: Majoria de ponències en castellà i una en anglès

Perfils, departaments, professionals que poden beneficiar-se dels continguts d’innovació i testing de productes cosmètics i frontera

CONTINGUT

El testat i l’avaluació clínica (in vitro o in vivo) de l’eficàcia i la seguretat de les diferents tipologies de productes: cosmètics, productes sanitaris i productes frontera,es cada vegada més indispensable en el nostre sector. Por aquest motiu, aquesta jornada té l’objectiu de donar a conèixer en profunditat solucions científiques recents que poden aplicar-se per a avalar claims en les diferents tipologies productes, testar la seva eficàcia, garantir la seva seguretat o verificar que compleixen con la regulació existent.