Infarma és la trobada Europea de Farmàcia que integra el Congrés Europeu d’Oficina de Farmàcia i el Saló de Medicaments i Parafarmàcia. Aquest congrés és el marc ideal per a intercanviar experiències professionals, compartir coneixements i idees sobre la labor del dia a dia, debatre els nous rols de la professió i, sobretot, conèixer les novetats que afecten directament l’exercici professional.

El Saló de Medicaments i Parafarmàcia es constitueix en el espai ideal per a conèixer proveïdors, productes i tecnologies i trobar totes les novetats que es poden incorporar a l’Oficina de Farmàcia.

El Congrés Europeu d’Oficina de Farmàcia és un punt de trobada per a tractar temes d’actualitat reconegut com d’interès sanitari pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El Beauty Clúster Barcelona estarà present en Infarma a través del seu estand institucional C47.