REGISTRE GRATUÏT I EXCLUSIU PER A SOCIS DEL BEAUTY CLUSTER

Data: Divendres, 21 d’octubre

Lloc: Online

Horari: 10:00h a 11:30h

Des del Beauty Cluster, juntament amb ACCIÓ i Roots for Sustainability (R4S), s’està impulsant el nou Programa d’Entrenament en Valor Compartit, el qual persegueix una doble finalitat:

  • Investigar, identificar i desenvolupar oportunitats de negoci de generació de valor compartit (valor econòmic, social i mediambiental) que puguin donar resposta a problemàtiques del sector.
  • Capacitar a les empreses sòcies del clúster en la mesura dels resultats socials i mediambientals de la seva activitat empresarial i organitzativa utilitzant l’eina d’avaluació d’impacte de B Corp. Si us interessa aprofundir-hi, podeu consultar la memòria de B Lab Spain 2021 o la web de B Corp Spain per entendre els beneficis de l’estàndard i les seves eines.

Aquest projecte destaca com una iniciativa pionera i prioritària de creació de valor pels membres dels clústers, la qual s’emmarca en l’aposta d’ACCIÓ per l’estratègia de valor compartit i sostenibilitat corporativa com a eix de millora de la competitivitat empresarial i desenvolupament sostenible del teixit econòmic català.

Així doncs, amb la finalitat de què pugueu conèixer l’estructura, els objectius específics i els beneficis esperats del projecte, el pròxim 21 d’octubre de 10.00h a 11:30h es durà a terme una sessió online de llançament amb els següents objectius:

  • Benvinguda (5 min).
  • Informar els socis del Beauty Cluster sobre els conceptes clau del projecte. En específic: Exposar i clarificar el concepte de valor compartit, sostenibilitat corporativa i el moviment i l’estàndard B Corp. (20 min).
  • Exposar els objectius, l’estructura de treball i els beneficis del projecte. En específic: Revisar els principals objectius i beneficis del projecte per tal d’alinear expectatives i definir els principals interessos i “outputs” pels participants del projecte. (30 min).
  • Resoldre dubtes referents a la participació en el projecte. En específic: Aplicabilitat, càrregues de treball en cada fase, suport per part del clúster i l’equip consultor de R4S, outputs esperats, etc. (40 min).
  • Tancament (5 min).

Us animem a participar en la sessió per a descobrir aquest nou programa, pioner a nivell clúster, per treballar la sostenibilitat en la vostra organització i aprofundir en la mesura dels vostres impactes socials i mediambientals.

Nota: Malgrat que la sessió no genera cap compromís de participació durant la resta del programa, caldrà inscripció a la sessió. Tanmateix, si hi hagués alguna empresa de fora del territori català, la sessió es podrà impartir en castellà.