REGISTRE GRATUÏT I EXCLUSIU PER A SOCIS DEL BEAUTY CLUSTER

Data: 24 d’abril de 2024

Horari: 09:30h – 13.00h

Lloc: Institut Químic de Sarrià (IQS) – Via Augusta, 390, Barcelona

Com en cada exercici, parlarem del passat proper del clúster, les properes activitats, la visió estratègica de futur i quin camí hem d’adoptar com a entitat de la mà de tots els nostres associats. Es votaran les decisions principals a adoptar.

L’ordre del dia de l’Assemblea serà:

 • 09:30-10:00: Acreditacions i cafè de benvinguda
 • 10:00–12:30: Desenvolupament de continguts – Assemblea General Ordinària
  • Benvinguda del president
  • Aprovació gestió de la Junta i comptes anuals 2023
  • Aprovació del Pressupost de 2024
  • Exposició d’activitats i projectes 2023 i previstos 2024
  • Exposició d’altes i baixes d’associats
  • Nous càrrecs a la Junta directiva
  • Aprovació de quotes 2025
  • Canvi raó social a Beauty Cluster per equiparar nom a la marca de l’entitat
  • Altres temes, precs i preguntes
  • Delegació de facultats a favor de la Junta per executar els acords adoptats
 • 12:30–13:00: Precs, preguntes i altres aportacions del soci