Actualment la nanotecnologia està present als productes de bellesa i dona lloc a grans possibilitats de negoci, degut a les propietats dels materials nanomètrics. Aquestes oportunitats no engloben solament la cosmètica, sino la perfumeria, l’oral care, el packaging cosmètic, aparatologia… Així i tot, segueix sent necessaria una major informació sobre l’estat actual de la regulació. Per tant, durant la jornada es tractaran els següents temes:

• Descripció de la nanotecnologia, tipus de partícules i biocompatibilitat
• Estat de l’art de les recerques en aquest camp amb aplicació o potencial aplicació cosmètica
• Estat actual de la regulació
• Proves d’eficàcia i seguretat necessàries
• Noves solucions, productes, ingredients innovadors i reptes que presenta el registre d’aquests materials

GRATUÏT EMPRESES ASSOCIADES AL BEAUTY CLUSTER BARCELONA I AL CLÚSTER DE MATERIALS AVANÇATS


No socis: 250 € (+ IVA). No es considerarà reservada la plaça fins realitzar el 100% de l’import al número de compte: ES96 0075 1034 5206 0011 3218 indicant el nom de la jornada.