La Direcció General d’Indústria, a través de l’Àrea d’Anàlisi Estratègica, ha realitzat una “Actualització Estratègica del Sector Beauty a Catalunya” com a Clúster acreditat pel Programa Catalunya Clusters i amb col·laboració amb la Unitat de Clústers d’Acció.

El treball inclou, d’una banda, un mapeig actualitzat del Sector Beauty a Catalunya amb les seves principals magnituds, i de l’altra, la identificació de les principals tendències i reptes estratègics per les empreses i agents del sector.

Per tal de conèixer les conclusions del mateix, us convidem a l’acte de Presentació Pública que tindrà lloc el proper 29 d’abril a les 12:00 hores a la Sala d’Actes d’ACCIÓ, Passeig de Gràcia 129.

L’agenda prevista és la següent:

  • Obertura de la Sra. Matilde Vilarroya, Directora General d’Indústria: 10 min
  • Presentació dels continguts per part de la Sra. Inés Sagrario, Consultora de “The Cluster Competitiveness Group”. 35 min
  • Taula rodona per debatre els principals reptes identificats a l’anàlisi i com s’entomen per part del clúster i de les empreses. 45 min. Amb la participació d’empreses del clúster i del Sr.Ivan Borrego, Cluster Manager del Beauty Cluster. Moderada pel Sr. Alberto Pezzi, Director d’Estratègia Competitiva de la Direcció General d’Indústria.