JORNADA PRESENCIAL GRATUÏTA I EXCLUSIVA PER A ASSOCIATS DEL BEAUTY CLUSTER

Data: 31 de març de 2022

Horari: 18h a 21h

Lloc:  Hotel Madrid Melià Serrrano – Carrer de Claudio Coello, 139, 28006 Madrid

El creixement exponencial del clúster en els darrers dos anys ens convida a desenvolupar esdeveniments en què els socis puguin conèixer-se, connectar i participar a definir junts els projectes i el futur de la nostra entitat. Esdeveniments en què l’associat també pugui traslladar les seves inquietuds a la Junta directiva del clúster.

És per això que el proper 31 de març tindrà lloc la primera de diverses jornades de connexió entre associats que impulsa la Junta del clúster el 2022. En aquesta ocasió serà a Madrid, a l’Hotel Madrid Melia Serrano.

La jornada constarà de dues parts ben diferenciades:

  • La primera part serà una presentació d’Eva Lluch, presidenta del clúster, i Ivan Borrego, gerent del clúster, dels projectes estratègics 2022 de l’entitat i de les activitats més rellevants a desenvolupar. Aquesta presentació serà interactiva amb els assistents perquè puguin no sols conèixer les activitats del clúster sinó també opinar i ajudar a definir-les. Es tractaran grans projectes de l’entitat com Beautyfarmapp, Next in Beauty, Beauty Business School o activitats rellevants com els Digital Beauty Awards 2022.
  • Posteriorment, els socis podran connectar entre ells i amb la Junta directiva del clúster en un còctel -networking que tindrà lloc al mateix hotel.