LLOC: ACCIÓ (Passeig de Gràcia, 129 – BARCELONA)

Objectius

Proporcionar als assistents un marc de reflexió sobre la situació comercial actual per a una vegada analitzada passar a exposar tota una sèrie de tècniques per a millorar l’èxit en la venta.

Ajudar als assistents a visualitzar diferents tipus de tècniques amb el objectiu de que puguin aplicar a les seves empreses de forma immediata accions que els puguin ajudar a millorar la seva posició en el mercat així com la captació de nous clients.

Aconseguir que els assistents adquireixin noves perspectives comercials que els permetin implementar estratègies més eficaces als seus negocis.

Metodologia

Es basarà en les explicacions del ponent sobre las diferents tècniques que anirà introduint en la exposició amb una sèrie d’exemples reals de situacions d’empreses similars al perfil dels assistents a la sessió de formació.

L’enfoc es basa en generar un ambient distés entre els assistents que els permeti reflexionar sobre els conceptes que es tractaran i que els animi a debatre i plantejar canvis en el seu enfoc de negoci.

Programa

15:00 a 15:10- Benvinguda- Ivan Borrego, Cluster Manager Beauty Cluster Barcelona

15:10a 16:40- ¿Com vendre més? – Dr. Antonio Valdivia de Antonio Valdivia Consultores  CV ANTONIO VALDIVIA

  • Reflexions sobre la situació actual
  • La pèrdua de clients
  • Evolució de la venta
  • Tècniques d’èxit en la venta
  • Efectes de la millora comercial

16:40a 17:00- Espai per a dubtes i preguntes