REUNIÓ OBERTA A TOTS ELS SOCIS (TOTS ELS GRUPS DE TREBALL SON OBERTS A TOTS ELS SOCIS)

Reunió a Acció (Passeig de Gràcia, 129 – Barcelona).

Hora d’inici: 11:00

Hora prevista de finalització: 12:00

Objectius de la reunió d’acord a l’última acta distribuida.