Beauty Clúster Barcelona celebrarà la seva Assemblea General Ordinària 2019 el pròxim 15 de maig. Durant la sessió alguns dels temás que es tractessin seran:

09.00/09.30 Primera convocatòria / Segona Convocatòria

09.30–11.00 Desenvolupament de continguts – Assemblea General Ordinària i Extraordinària

• Benvinguda del president
• Aprovació gestió de la Junta i comptes anuals 2018
• Aprovació del Pressupost de 2019
• Exposició d’activitats 2018 i activitats previstes 2019
• Exposició d’altes i baixes d’associats
• Canvis en la Junta directiva
• Aprovació de quotes 2020
• Altres temes, precs i preguntes
• Delegació de facultats a favor de la Junta per a executar els acords adoptats per l’Assemblea General

11.00–12.00 Networking coffee

12.00–13.00 NEUROCIENCIA APLICADA A la BELLESA

David del Rosari, Científic i divulgador. Autor del llibre ‘El llibre que el teu cervell no vol llegir’

13.00–13.15 Comiat i tancament

Lloc: Edifici IQS,Via Augusta 390, 08017 Barcelona, Spain (Sala Multimedia)