Jornada de formació en l’àmbito dels RRHH. Els socis del Beauty Clúster es podran acollir al mateix preu que els de la SEQC.