Des del Beauty Cluster Barcelona estem col·laborant activament amb la fira COSMOPROF Bolonya que es celebrarà del 20 al 23 de març de 2015.

Les següents empreses del Clúster estaran a la fira:

BELLA AURORA LABS –  Pavelló 29, Stand D4 E3C

AETHERN Pavelló 21, Stand A7

QUADPACK – Pavelló 18, Stand E26-F25

YONWOO EUROPE – Pavelló 18, Stand C60-D51

AINA DE MO – Visitant

FIT4EVER – Visitant

GENOCOSMETICS – Visitant