Desde el Beauty Cluster Barcelona hem encetat una oportunitat de col·laboració amb el Catalan Water Partnership (CWP), el clúster català de l’aigua en el marc de les actuacions inter clúster que es promou des del programa Catalonia Clusters.

Dins del marc d’aquesta col·laboració, el CWP realitzarà un diagnòstic d’eficiència hídrica a les empreses sòcies del BCB amb l’objectiu d’identificar estratègies d’actuació per tal d’optimitzar els processos existents de la seva empresa on hi hagi consums d’aigua amb l’objectiu de reduir els consums d’aigua i energètics, millora de la qualitat de l’aigua i determinar possibles projectes d’R+D associats als processos on hi participa l’aigua.

Com a primera fase del diagnòstic, el CWP ha proporcionat al BCB un formulari  per analitzasr la seva situació actual vers l’eficiència hídrica. Tots els socis del BCB interessats en aquest projecte conjunt, i sobretot els que tenen instal·lacions industrials, tenen disponible el formulari a la INTRANET del BCB. Ho han d’omplir abans del 30 d’octubre de 2015.

A partir de les respostes obtingudes es programaran visitas a les instal·lacions dels socis del BCB durant septembre, per explicar el resultat del diagnòstic i poder concretar algun dels punts identificats.