OBJECTIUS
– Aprendre a utilitzar les eines de cerca avançada en Internet per reduir el temps emprat
– Conèixer les principals fonts d’informació que ha de tenir en compte l’exportador
– Organitzar i gestionar les cerques de forma automatitzada
– Aprendre a seleccionar mercats segons les diverses variables a tenir en compte

PROGRAMA
I.Captura de la informació

Formats en els quals es presenta la informació
Google Cerca avançada
Altres eines de Google: Notícies, Alertes, Imatges, Trends
La web invisible

II. Gestió de la informació
RSS
Gestor de dades Netvibes

III. Fonts d’informació
Atles de la Complexitat Econòmica
Demografia
Fonts sobre estudis de compra
Barreres d’accés al mercat: aranzelàries i no aranzelàries
Promoció
Ajudes a l’exportador

IV. Cas pràctic
Empresa espanyola del sector de la cosmètica que ha de decidir per un d’aquests tres mercats: Rússia, Mèxic o Japó.

IMPARTIT PER
Carlos Enrile
, Consultor i professor d’Internet per a l’empresa exportadora.

Dia: 23 Maig
Hora: 9:30 – 14:00
Lloc: Espai Artchimboldi – C/ Roselló, 231 pis 2
IMPRESCINDIBLE DISPOSAR D’ORDINADOR PORTÀTIL

Places limitades
No socis: 250 € (IVA inclòs)

Socis: Gratuït.