PROGRAMA DE LA SESSIÓ – 10 d’abril de 2015

 

Logotip Ventura Garcés & López-Ibor

 

 

09:30-09:45

Benvinguda. Ivan Borrego, Clúster Mànager Beauty Clúster Barcelona

Presentació del despatx Ventura Garcés & López-Ibor Advocats. Ricard Gené, soci del departament de Dret Mercantil.

09:45-10:30 – Compravenda internacional de mercaderies

Natàlia Font i Juan Botta, advocats del despatx Ventura Garcés & López-Ibor Advocats.

  • Breu introducció al contracte de compravenda
  • Obligacions de les parts
  • Termes comercials (INCOTERMS)
  • Incompliments i efectes (compliment forçós, resolució i indemnització)

10:30-11:15 – Comerç exterior

Natàlia Font i Juan Botta, advocats del despatx Ventura Garcés & López-Ibor Advocats.

  • Figures de col·laboració en el comerç exterior: Agència, Distribució i Joint-Venture
  • Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial
  • Qüestions de bona pràctica a prendre en consideració en el comerç exterior

11:15-11:40 – Preguntes i consultes