Acuerdo UPC: Posgrado en Aromas y Fragancias

El proper 19 d’abril s’inicia el Postgrau en Aromes i Fragàncies: Formulació, Propietats i Aplicacions que imparteix la UPC School. El programa que compta amb 252 hores lectives, 180 hores pràctiques, aprofundeix en les famílies bàsiques i formulacions fonamentals i capacita amb una visió pràctica per:

  • Conèixer en profunditat les tècniques més utilitzades en la separació, preparació i anàlisi d’aromes i fragàncies (cromatografia de gasos i espectrometria de masses).
  • Fer una anàlisi olfactòria pràctica de fragàncies conegudes.
  • Conèixer les diferents formes de presentació d’aromes i fragàncies: emulsions, pastes, encapsulació, etc.
  • Aplicar aromes i fragàncies als diferents preparats alimentosos, begudes, cosmètica, etc …
  • Conèixer les tendències del mercat i imatge d’empresa.
  • Conèixer la legislació en aromes i fragàncies. Reglamentació Europea.

Condicions especials socis Beauty Cluster: 10% de descompte