La CE aprova el projecte Cosmetics4Wellbeing del BCB

4 de setembre.-  La Comissió Europea ha aprovat pel seu finançament el projecte Cosmetics4Wellbeing, un projecte europeu format pels clusters CosmeticValley, Beauty Cluster Barcelona, Transilvania Lifestyle Cluster, la xarxa de clusters France Cluster i la Business Network Beira Baixa Business Association, que abasta 4 estats membre de la Unió Europea: França, Romania, Portugal i Espanya.

El projecte, que durarà 18 mesos, tindrà per objectiu la creació i desenvolupament d’una xarxa internacional que estigui orientada a fomentar la internacionalització i la sostenibilitat de les Petites i Mitjanes Empreses europees del sector de la cosmètica i indústries tangencials.