BCB PRESENTA EL SEU ESTUDI DE COMPRA ONLINE DE COSMÈTICA

12 de desembre de 2018. El Beauty Cluster Barcelona en col·laboració amb la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, ha presentat el “Estudi de mercat sobre la penetració de l’e-commerce en el comportament de compra de productes cosmètics a Espanya”.

A la presentació han assistit més d’una vintena de professionals de tota la cadena de valor del sector de la bellesa. Durant l’esdeveniment els assistents han pogut conèixer els aspectes que permeten entendre i interpretar l’impuls de compra de cosmètica a través del canal online i el perfil dels usuaris. Així mateix, identificar els principals frens i estimar la penetració segons les categories de producte i canals de compra.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’ESTUDI