19 MAR | Es funda de l’associació de modernització industrial

Què és una associació de modernització industrial aprovada per la Comissió Europea?

Concebut dins de la reformada política de cohesió de la Comissió Europea, la Smart Specialisation és un enfocament basat en el lloc caracteritzat per la identificació d’àrees estratègiques d’intervenció basades tant en l’anàlisi de les fortaleses i el potencial de l’economia com en un Procés de Descobriment Emprenedor (EDP) amb una àmplia implicació dels grups d’interès. Té una visió exterior i abarca una visió àmplia de la innovació, que inclou, entre d’altres, focus basats en la tecnologia, recolzats en mecanismes de control eficaços.

Què és Berry +?

BERRY + és una associació de modernització industrial S3 aprovada el 17/11/2020. El seu propòsit és establir un clúster interregional entre les regions associades, fent èmfasi en el processament basat en l’excel·lència dels recursos naturals renovables i els seus fluxos secundaris per a aplicacions d’alt valor afegit i assegurant l’accés al mercat, a través de col·laboracions en la cadena de valor.

Es van seleccionar les col·laboracions en la cadena de valor ja que, com a eines de creixement empresarial i regional, poden ser instruments eficaços que donin suport al creixement basat en la innovació a tots els nivells de governança (regional, nacional, de la UE i mundial).

El punt de partida de BERRY + és l’economia circular com a motor de creixement, inversions i exportacions. Considerem que els recursos naturals renovables són béns escassos. El nostre objectiu és maximitzar el valor que s’hi vincula tant com sigui possible en l’economia i, en el procés, generar un creixement sostenible per les regions associades. Les complementarietats interregionals identificades, mitjançant l’anàlisi de la cadena de valor, donaràn suport al desenvolupament industrial de les regions associades, obriràn el camí cap a la col·laboració a llarg termini, el desenvolupament conjunt i acceleraràn la transferència a una economia circular competitiva.

Durant aquesta fase inicial de l’associació BERRY +, les cadenes de valor prioritzades, des de les matèries primeres fins als productes finals i les seves tecnologies associades, dels següents tipus de cadenes de valor: aliments funcionals, proteïnes vegetals, cosmètics regeneratius, aplicacions d’herbes i corrents laterals de la indústria forestal, especialment aquelles que substitueixen productes basats en matèries primeres no sostenibles. També es tindràn en compte les sinèrgies entre aquestes cadenes de valor i entre elles. Aquestes àrees de treball inicials no són restrictives. S’ampliaràn, diversificaràn, a mesura que noves regions s’uneixin a BERRY + i a mesura que l’associació inicial BERRY + identifiqui noves oportunitats.

Les iniciatives BERRY + s’organitzen en tres tipus diferents d’activitats i les seves sinergies: inversions, projectes transregionals i projectes i iniciatives regionals i nacionals que donin suport a les inversions i el clúster.