PROJECTE ECONOMIA CIRCULAR: ÚS DEL SURO EN COSMÈTICA

  • És un projecte pioner a Catalunya basat en l’extracció dels polifenols, unes substàncies antioxidants presents al suro, per incorporar-los a cosmètics i aprofitar les seves propietats antienvelliment.
  • El Beauty Cluster Barcelona va posar en contacte a les dues empreses per al desenvolupament del projecte
  • Biogründl ha rebut un ajut de 77.500 euros d’ACCIÓ per desenvolupar aquest projecte de amb l’Institut Català del Suro en el marc del programa INNOTEC.
  • El consorci busca reaprofitar subproductes de la indústria surera que fins ara no es consideraven de valor i utilitza una metodologia d’extracció més sostenible ja que altres estudis similars empraven derivats del petroli
L’empresa catalana Biogründl i l’Institut Català del Suro han iniciat un projecte d’economia circular pioner a Catalunya per utilitzar el suro en la indústria cosmètica. En concret, el consorci estudia l’extracció de polifenols, unes substàncies antioxidants presents al suro, per incorporar-los a cremes i altres productes de bellesa amb propietats antienvelliment.

Per aquest projecte d’innovació, Biogründl  ha rebut un ajut de 77.500 euros per desenvolupar el projecte amb l’Institut Català del Suro en el marc del programa INNOTEC d’ACCIÓ –l’agència per a la competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i Coneixement–. Aquesta línia d’ajuts cobreix fins al 70% del cost de projectes d’R+D i innovació que es desenvolupin entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia, com grups de recerca d’universitats i centres tecnològics.

En el marc del projecte, l’empresa i l’Institut Català del Suro estan analitzant diferents sistemes d’extracció de polifenols del suro per poder-los emprar com a principis actius amb propietats antioxidants per a usos cosmètics. El suro és l’escorça de l’alzina surera i la seva composició química és diferent a la d’altres parts de l’arbre, ja que inclou substàncies extraïbles mitjançant diferents tipus de solvents, com és el cas dels compostos fenòlics i, en concret, dels polifenols. Aquestes substàncies químiques tenen diverses aplicacions en altres indústries gràcies a les seves característiques biològiques, entre les quals destaquen les propietats antioxidants, antibacterianes o antiinflamatòries, per exemple.

És precisament en les propietats antioxidants d’aquests components del suro que se centra el projecte. Segons explica la CEO de Biogründl, Ruth Margalef, “tots sabem que envellim perquè ens oxidem i per tant els polifenols, com que són antioxidants, s’haurien de poder utilitzar també com a actius per retardar el procés natural d’envelliment”. Un cop finalitzi el projecte, que tindrà una durada de dos anys, es realitzaran proves d’eficàcia per comprovar la capacitat dels polifenols obtinguts a partir del suro com a agents antienvelliment.

Coneixíem estudis d’altres països que intentaven trobar aplicacions del suro per a la indústria cosmètica, però es basaven en metodologies d’extracció poc sostenibles que sovint empren derivats del petroli”, explica la responsable de microbiologia de l’Institut Català del Suro, Maria Verdum. “La nostra metodologia d’extracció de compostos utilitza materials ecològics, com per exemple solvents de naturalesa aquosa, olis vegetals o altres materials procedents de la química verda”, assegura.

D’aquesta manera, el projecte s’emmarca en els principis de l’economia circular: “Busquem reaprofitar diferents elements de la indústria surera que actualment tenen un valor molt baix però creiem que els podem donar una segona aplicació amb un valor afegit molt més elevat”, explica Margalef. Per la seva banda, Verdum recorda que “a banda d’intentar reaprofitar subproductes del suro que no són aptes per a la producció de taps, també volem oferir un incentiu a la indústria perquè disposi de més recursos per tenir cura dels boscos i els doni més rendiment de manera sostenible”.

Biogründl, amb una plantilla d’una trentena de treballadors situats entre Barcelona i Tarragona, es va fundar l’any 2002. Té presència en diversos països europeus, del sud-est asiàtic i d’Amèrica Llatina i exporta aproximadament el 30% del seu volum de negoci. Per la seva banda, l’Institut Català del Suro, amb seu a Palafrugell (Baix Empordà), es va constituir l’any 1991 i actualment és una fundació privada d’interès públic d’àmbit científic. El seu principal objectiu és la promoció del desenvolupament sostenible de tota la cadena de valor de sector surer català, així com de la conservació i aprofitament responsable de les suredes.