Com interpretar l’etiquetatge cosmètic

https://beautycluster.es/ca/blog/como-interpretar-el-etiquetado-cosmetico/
148 visitas

Vols saber què s’amaga darrere l’etiqueta d’un cosmètic? María Cid, Regulatory & QA Manager a cosmeticsinMind ens dóna totes les claus per interpretar l’etiquetatge cosmètic.

Els productes cosmètics segueixen regles donades per les autoritats competents dels països on es comercialitzen. La primera finalitat d’aquestes normatives és garantir la seguretat i la protecció de la salut humana.

Una de les garanties de seguretat i protecció del consumidor és el dret a la informació sobre el producte cosmètic. Aquesta informació es comunica principalment mitjançant l’etiquetatge del producte. Per això, l’etiquetatge dels productes cosmètics ha de transmetre la informació reglada al seu envàs de manera que sigui llegible i visible. Cal ressaltar la importància que ha de ser també comprensible per al consumidor.
L’etiquetatge dels productes cosmètics hi aporta molta informació. En aquest article veurem com interpretar cada punt per a un ús adequat. Abans de continuar llegint, agafeu un producte cosmètic, i identificarem els diferents elements de l’etiquetatge!
Per desgranar les parts que componen l’etiquetatge d’un cosmètic ens centrarem en els punts definits a la reglamentació europea. En aquest sentit, les seves bases són aplicables a diversos països fora de la Unió Europea. Tot i que no a tots els països són equiparables, es tracta d’una referència a l’àmbit regulatori global.

Els apartats que ha de contenir l’etiquetatge dels productes cosmètics, que per als comercialitzats a la Unió Europea estan subjectes a l’article 19 del Reglament 1233/2009, són els següents:

1. Nom o raó social i adreça de la “Persona Responsable”
Aquesta és la informació sobre la persona o empresa que es responsabilitza de la comercialització del producte. Aquesta figura sol ser el fabricant, importador o responsable de la marca.

2. País d’origen
El país d’origen normalment s’introdueix per “Made in…”.
De vegades no s’hi inclou, això és perquè només és obligatori en productes cosmètics que s’importen, encara que a la pràctica, habitualment, s’hi afegeix.

3. Contingut nominal
Pot aparèixer indicat en forma de pes o volum.

4. Data de durada mínima
És important conèixer aquesta dada abans de fer servir un producte. Es tracta de la data fins a la qual el cosmètic continuarà complint la seva funció inicial i continuarà sent segur per a la salut humana.
No sempre veurem aquesta data a l’etiquetatge. Si la data de durada mínima és superior a trenta mesos, no és obligatori indicar-la i s’hi afegirà el PAO. Aquest termini també s’indica mitjançant un símbol. El PAO és el termini després de l’obertura durant el qual el producte és segur.

5. Precaucions particulars d’ocupació
Les dades que engloba aquest punt es poden identificar a l’etiquetatge tant en la manera de fer servir com en les advertències d’ús.

6. Número de lot
És un codi de números i/o lletres que permet identificar el producte cosmètic, i dur-ne a terme la traçabilitat.

7. Funció
La funció ha d’estar clarament definida a l’etiquetatge.

8. Ingredients
El llistat d’ingredients va precedit de la paraula Ingredients. Els ingredients s’escriuen a la Nomenclatura Internacional d’Ingredients Cosmètics (INCI), aquesta és una nomenclatura unificada que es fa servir dins d’Europa i en molts altres països.

Vols entrar en profunditat a cadascun d’aquests punts i ampliar la informació sobre com interpretar l’etiquetatge cosmètic? Properament es publicarà a Next In Beauty el Dècaleg per interpretar l’etiquetatge cosmètic.