Celebrada la Sessió de Mercats Internacionals

23 de maig de 2018.  El Beauty Cluster Barcelona (BCB) ha celebrat la jornada de “Selecció de Mercats Internacionals per Internet”, conduïda per Carlos Enrile, consultor i professor d’Internet per a empreses exportadores. La sessió, celebrada a l’espai Artchimboldi, va comptar amb la presència de export managers, CEO, responsables de venda i màrqueting de més d’una trentena d’empreses.

La ponència es va centrar en la metodologia d’eines de cerca avançada en Internet per reduir el temps emprat i així optimitzar recursos. Així mateix, a conèixer les principals fonts d’informació que ha de tenir en compte l’exportador i finalment, en l’estratègia de selecció de mercats segons diverses variables.