CELEBRADA LA SESSIÓ “REGISTRE DE COSMÈTICS A XINA”

13 de juny de 2018. El Beauty Cluster Barcelona ha celebrat la sessió “Registro de Cosmètics a Xina i Dades de mercat”, a la qual han assistit més de 80 professionals del sector interessats en el potencial que ofereix aquest mercat per desenvolupar noves oportunitats de negoci.

La jornada ha comptat amb ponències de diferents perfils relacionats amb el mercat asiàtic. En primer lloc, Ernesto Caccavale, director general de desenvolupament de negoci de Alibaba Group d’Espanya i Portugal, ha explicat les possibilitats que ofereix el país i el perquè del seu atractiu per a les empreses espanyoles.

A continuació, Estefanía Solanes, representant de l’Oficina Comercial Xinès- Espanyola (O.c.ch.I), ha parlat sobre les característiques del sector de la cosmètica i bellesa a Xina i del perfil de consumidor xinès que compra productes espanyols. A més, Solanes va explicar l’actual pes de les marques espanyoles al mercat xinès i les oportunitats que aquest pot oferir a les empreses locals.

La jornada ha comptat amb la intervenció de l’experta en regulació i registre de productes cosmètics a Xina, Jolin Chiang de Beijing Alan Business Solution, qui ha parlat sobre els diferents passos que les empreses han de seguir per poder llançar els seus productes dins del mercat xinès i les barreres d’entrada que poden trobar-se per la idiosincràsia del país i de la seva cultura de consum.