El projecte es basa en la creació d’una plataforma en forma de APP (Tant IOS com Android) per a donar solució a la problemàtica de comunicació i desenvolupament de negoci entre els laboratoris que comercialitzen productes de cosmètica, perfumeria i cura personal al canal farmàcia i els farmacèutics.

Aquesta problemàtica s’ha accentuat amb el Covid, degut a la dificultat per a gestionar un elevat volum de informació digital i de diferents aplicacions individuals llençades per grans laboratoris dotats de molts mitjans econòmics i altres recursos.

Això redunda en ineficiències al sector, ja que la categoria de bellesa i cura personal no pot créixer sense una bona interrelació entre canal i proveïdors i això requereix d’eines transversals que puguin fer servir el màxim nombre d’empreses que hi treballen.

Amés, al sector català de la dermocosmètica i bellesa (en general) les empreses acostumen a ser petites i entrar en un projecte de transformació digital de forma individual se’ls hi fa difícil tant per la part d’aprenentatge com per la part d’inversió i falta de coneixement intern i personal específic.

¿QUÈ HAN DE PODER FER ELS ACTORS PRINCIPALS A LA PLATAFORMA?

Per als laboratori (empreses)Per als farmacèutics (farmàcies) en base a la opinió de la patronal catalana de les farmàcies (FEFAC)
Que puguin publicar cursos formatius i els farmacèutics es puguin inscriu-rePoder publicar noticies i novetats. Que hi puguin haber destacats (en tot)Que es puguin publicar esdeveniments no formatiusPoder penjar llençaments en un MarketplaceSol·licitar i agendar reunions amb farmacèutics. Poder sol·licitar visites comercials a la farmacia o al farmacèuticLlençar o publicar campanyes de marketingPoder premiar la participació i fidelització del farmacèuticPoder contestar consultes del farmacèuticPoder tenir actualitzada tota la información del seu laboratori.Poder fer ‘like’ sobre una farmacia o un farmacèutic que vol seguir i rebre notificacions.Poder rebre ‘like’ dels farmacèutics i saber a qui interesa quèPoder generar enquestes o que es facin agrupades per a fer investigación de mercatFormar-se i conèixer en què s’està formant els equips de la farmacia. Saber si completen els cursos amb èxit. També participar en activitats per a posar a prova el seu coneixement i poder-ho certificar (si fos possible). S’hauria de parlar amb els Col·legis per a la possible validació d’això.Poder publicar també noticies o novetats o activitats de la seva farmaciaPoder contactar amb laboratoris per a consultes sobre els seus productes, dubtes o per a sol·licitar una visita comercialParticipar en debats i forosRebre recompenses per la seva participacióPoder mantenir actualitzada la seva informaciónPoder fer ‘like’ sobre un laboratori  al que es vol seguirMantenir molt polida la BBDD de qui hi ha. Model més Clubhouse que un model molt obert. El farmacèutic titular com a administrador de la farmacia  a la plataforma

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

FASES DEL PROJECTE
0.      Fase inicial: concepció i anàlisi, reunions prèvies amb laboratoris i amb representants del canal farmacèutic
1. Fase de definició
Anàlisi de mòduls a programar i desenvolupament d’especificacions tècniques detallades
Definició del llibre d’estil i la definició estètica de la plataforma i dels seus continguts
2. Fase de programació
Estructura base de la APP
Testat de la primera Beta
Volcat informació laboratoris i farmàcies
Ajustos sobre el primer disseny Beta
3. Fase de disseminació i divulgació
Pla de comunicació amb agència externa
Presentació als farmacèutics
Presentació al sector

Conceptes bàsics de disseny:

 • Navegació: molt intuïtiva i fàcil.
  • Colors: ens basarem en els colors corporatius que es defineixin en la Identitat Corporativa.
  • Estil: ha de ser atractiu i dinàmic.

Apartats de l’app

 • Sobre la Plataforma.
  • Notícies / Novetats.
  • Noves Campanyes.
  • Esdeveniments (possibilitat de vincular un esdeveniment amb una ubicació concreta o una reunió virtual).
  • Marketplace (visualització d’últims productes publicats, inclou “Destacats”).
  • Cursos (possibilitat de vincular un curs amb una ubicació concreta o una reunió virtual a més de marcar si és un curs destacat).
  • Laboratoris (Llistat de laboratoris amb filtre de cerca, cada laboratori té el seu apartat de informació de contacte).
  • Sol·licitud cita Laboratori (Sistema de sol·licitud de cita amb laboratoris utilitzant un filtre de servei, laboratori i tipus de consulta).
  • Els meus esdeveniments (visualització d’esdeveniments als quals s’ha registrat i esdeveniments completats).
  • Enquestes i Votacions.
  • QUIZ Interactiu + Rànquing.
  • Notificacions.
  • Sistema de Registre (possibilitat de seleccionar si són laboratori, farmacèutica o empleat de farmàcia).

Funcionalitat del gestor

 • Creació d’Rols d’administració. (Es crearan rols per a un administrador general i per a cada laboratori i per a cada farmàcia)
  • Edició d’apartats principals
  • Creació d’esdeveniments (triant si és Obert / Només per a laboratoris i farmàcies actives) .Crear llistats amb possibilitat de validar assistència.
  • Llistats de Laboratoris registrats (possibilitat d’activar / desactivar laboratoris i d’exportar excel)
  • • Llistats de Farmàcies registrades (possibilitat d’activar / desactivar farmàcies i d’exportar excel)
  • • Accés privat laboratoris (possibilitat de gestionar cites amb visualització de Calendari, publicar notícies, campanyes, cursos, productes, crear esdeveniments validant assistents i veure ràting de farmacèutiques i empleats que més interactuen i comparteixen les seves notícies, cursos etc)
  • Creació d’Enquestes i Votacions (podent segmentar)
  • Accés privat farmàcies (possibilitat d’activar / desactivar empleats i de veure el perfil d’l’empleat i els cursos / esdeveniments als quals ha assistit).
  • Enviament de notificacions (segmentació: tots, només laboratoris actius, només farmàcies i empleats actius).

Creació d’Quiz per Admin amb rànquing. (2 tipus de Quiz: 1-Independent (temps i màxim resultats) i 2-Continus amb sistemes de puntuació amb rànquing general, possibilitat que siguin patrocinats tots dos).

Planificació del projecte

Inici: 1 de gener de 2021 – Fi: 31 de maig de 2022

Valor màxim de les feines a contractar: 17.250 €

Criteris de val·loració

 • Haber desenvolupat solucions semblants per a minimitzar el desenvolupament ad-hoc de tots els mòduls (treball en projectes similars): 5 punts
 • Memòria tècnica del projecte: 10 punts
 • Històric de col·laboració i coneixença amb el sector de la cosmètica i perfumeria: 5 punts
 • Background tecnològic general i capacitat per acometre el projecte: 5 punts
 • Adequació de l’oferta econòmica: 5 punts (si està dintre del valor màxim de la convocatòria)
 • Millor oferta econòmica: 5 punts (no s’acceptaran ofertes que excedeixin per sobre o per sota un 20% del valor màxim d’aquesta convocatòria)

Temps de la convocatòria

S’han d’enviar els pressupostos i memòries tècniques a hello@beautycluster.es abans del 31.12.2021.