COSMÈTICA PERSONALITZADA A TRAVÉS DE LA MICROBIOTA

Barcelona, 20 de juny de 2019.la empresa Genocosmetics Lab i el Centre for Omic Sciences (COS), una unitat mixta de titularitat de la Universitat Rovira i Virgili gestionada pel centre tecnològic Eurecat, estudiaran la microbiota facial, a través de la tècnica de seqüenciació massiva, amb la finalitat d’aportar una major informació per a la creació de cosmètica personalitzada que no tingui en compte només la dotació genètica de l’individu, sinó també l’estat de la pell a través de la valoració de la flora cutània, a fi de garantir l’eficàcia del producte cosmètic.

En concret, Genocosmetics Lab i Eurecat estan desenvolupant els primers tests comercials que busquen la relació entre la base genètica de cada individu, obtinguda mitjançant panells de genotipado, amb diferents característiques modulables, per exemple la microbiota facial o el perfil metabòlic, per a la creació de productes personalitzats en el camp de la nutrició i la cosmètica, amb l’objectiu d’aportar als consumidors i professionals mecanismes per a mesurar la seva efectivitat, en el marc del projecte YB-METAGENCODE.

El projecte YB-METAGENCODE, de l’anglès Your Beauty Metabolomics and Genomic Code, “permetrà oferir al consumidor una reducció en el temps d’espera, un augment de la personalització i un mecanisme de seguiment i eficàcia que li proporcionarà una major satisfacció en relació al producte”, segons afirma la directora de la Unitat de Ciències Ómicas de Eurecat, Núria Canela.