Kemchain és una plataforma SaaS de gestió documental que redueix el risc a la cadena de subministrament, accelera processos, controla dades i compliment regulatori automatitzant el seu cicle de vida mitjançant extracció d’informació clau amb intel·ligència artificial i automatització robòtica de processos.

Kemchain Suppliers, que permet tenir la documentació de proveïdors sota control (IFRA, al·lèrgens, SDS,…). Aviat nous mòduls com Compliance.

Coneix més sobre Kemchain