Estudi de packaging i direcció d’Art a Barcelona. Noreste és un estudi creatiu capaç de resoldre i desenvolupar les diferents necessitats a nivell gràfic i visual que pot tenir una marca. És un equip àgil i flexible. El seu treball es caracteritza per entendre la personalitat del producte o la marca i desenvolupar-lo de manera acurada, tenint en compte els detalls.

Ofereixen serveis de: Fragrance and cosmetic packaging, label design, responsive web, microsites, e-commerce, newsletters, image social media Apps, art direction in product photography, art direction in advertising, corporative image, etc.