En Merck Surface Solutions, entusiasmen als seus clients amb solucions decoratives i funcionals. Els seus pigments nacrats permeten crear fascinants cosmètics i extraordinaris envasos. Amb els seus ingredients actius, permeten als fabricants de cosmètics enriquir els seus productes per a la cura de la pell.

Des d’ingredients cosmètics fins a pigments, la seva gamma de productes per a la indústria cosmètica ofereix tot el que es necessita per a fer possible una experiència de bellesa integral.