Roval Cosmètica, especialitzada en el desenvolupament i la fabricació i envasat per a tercers de productes cosmètics i higiene, , ROVAL acompanya des de fa 40 anys els líders del mercat de productes cosmètics. Treballen per a la gran distribució, líders del sector i pharma. Estan certificats IFS Higher level i el seu objectiu és la millora contínua, donant el millor servei als clients:

  • Supervisió a cada pas del procés (bones pràctiques de fabricació)
  • Controls permanents (microbiologia, conformitat, traçabilitat)
  • Auditories periòdiques per part dels nostres clients, organismes de certificació i autoritats de control.