Dr. Goya Análisis (grup VIRTUS), laboratori amb una trajectòria de més de vint anys dedicats a l’execució d’assajos, ofereix suport a la Indústria Cosmètica, Producte Sanitari i Complement Alimentós des de l’etapa I+D fins a la posada en el mercat, en l’anàlisi d’aquesta mena de productes en totes les seves facetes.

Com a serveis ofereixen:

  • Control de Qualitat.
  • Assajos preclínics (Estabilitat, Microbiologia, FQ, HPLC, Esterilitat, In vitro, etc.)
  • Assajos d’Eficàcia.