Boutique de M&A que des de fa més de 30 anys presta serveis d’assessorament especialitzat en finances corporatives. Presten serveis de Corporate Finance a nivell nacional i internacional a empresaris, grups empresarials, així com a inversors i family offices o gestores de private equity.

Fusions i adquisicions, private equity advisory, consutoria estratègica i financera, finançament. Assessorament de manera confidencial i des d’un profund coneixement sectorial.