La IQS TECH TRANSFER és la unitat de transferència de tecnologia del IQS, focalitzada a col·laborar en projectes d’I+D+i des de la idea inicial fins a la seva arribada al mercat. Compten amb una sòlida experiència de més de 40 anys contribuint a impulsar la innovació industrial.

Els seus serveis de suport a  la I+D+i abasten tota la cadena de valor. Des de les etapes de recerca bàsica i prova de concepte fins a la producció preindustrial, els estudis d’efectivitat, la caracterització d’intermedis o productes acabats i el control de qualitat. Realitzen la posada a punt de mètodes d’anàlisis per al control de qualitat amb estàndards reguladors. Estan especialitzats en el desenvolupament de components actius químics (fotoprotectores) o  biotecnològics d’alt valor afegit (enzims, pèptids, o principis actius d’origen vegetal). Desenvolupen de sistemes d’encapsulació i formulació.