04 de setembre de 2018. Àuria Grup, nou soci del Beauty Cluster Barcelona. Aquest grup empresarial, relacionat amb la economia social i referent en el Tercer Sector, treballa per a la creació de llocs de treball i oportunitats d’inserció laboral per a persones en situació d’exclusió o vulnerabilitat social mitjançant línies de fabricació, envasat i manipulat de perfumeria i cosmètica i altres serveis de suport a les empreses.