Consultoria legislativa especialitzada en el sector cosmètic, a nivel nacional i internacional, dirigida al compliment dels requisits legals, tècnics i toxicològics. En permanent expansió, incorporant nous serveis tan de l’àmbit cosmètic com de l’alimentació, biocides, productes químics de consum, etc.

Ofereix un servei global, flexible i personalitzat d’acompanyament en totes les etapes fins la correcta posada en el mercat dels productes: compliment legislatiu (substàncies, etiquetatge, reivindicacions), assessorament tècnic, gestió de registres, estudis toxicològics, elaboració de documentació tècnica especialitzada (PIF, PNT, SDS) i desenvolupament de línies diferenciades.