21 de febrer de 2018. C&U Assessors, s’ha incorporat com a nou associat del Beauty Cluster Barcelona.

Consultora regulatòria especialitzada en l’assessoria legal i tècnica, tant a nivell nacional com a internacional per a productes cosmètics, de cura personal, dentifricis, productes sanitaris i complements alimentosos.