19 de març de 2019. Just Packaging nou soci del Beauty Clúster Barcelona. La compañia especialitzada en el sector cosmètic. Disposen de 1700m2 d’instal·lacions destinats a la producció i 3500m2 destinats al magatzematge, logística, fabricació i muntatge de PLV, picking i logística inversa .