La Secretària General d’Innovació, Teresa Risc, inaugurarà el 6th Beauty Innovation Days, primer esdeveniment virtual internacional d’innovació en cosmètica i perfumeria en 2021. Organitzat pel Beauty Cluster, l’esdeveniment congregarà a més de 1.000 participants de 20 països i comptarà amb més de 50 ponents internacionals, expositors virtuals, un marketplace d’innovacions sectorials i un sistema de brokerage virtual per generar reunions de negoci.

La Directora General d’Innovació presentarà les principals línies de la nova Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027 (EECTI), així com el Pacte per la Ciència i la Innovació acordat pel Ministeri de Ciència i Innovació amb associacions científiques, acadèmiques , empresarials i socials. Formaran part de la sessió inaugural Sr. Jaume Pey, director general d’ANEFP – Associació per a l’Autocura de la Salut i Ivan Borrego, director general d’el Beauty Cluster.

Un dels principals objectius de la EECTI és fomentar la inversió privada en R+D per poder duplicar la suma d’inversions pública i privada en R+D+I, fins a arribar el 2027 el 2,12% de l’PIB.

La EECTI està dissenyada per a una fase d’expansió de recursos, amb una orientació gradual que permeti la consolidació d’un Sistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de major grandària i potència a llarg termini. Augmentar el pressupost dedicat a la R+D+I durant el període 2021-2027 i incentivar la inversió privada, fins arribar a la mitjana de la UE, a través d’ajudes directes (subvencions), i afavorir l’establiment de línies adequades per facilitar el ús dels fons europeus, així com el compliment de la normativa d’Ajudes d’Estat.

L’objectiu és generar un teixit productiu, basat en les fortaleses actuals, més innovador i dinàmic. Això permetrà incrementar la competitivitat i, amb això, la generació d’ocupació de qualitat i procurar per la sostenibilitat del nostre sistema social a llarg termini, invertint en la qualitat de vida de les generacions futures.