Subministra i distribueix materials químics d’alta qualitat i additius especials donant un servei a mida de valor afegit. Desenvolupa formulacions i solucions específiques amb gran varietat d’aplicacions: cura, alimentació humana i animal, farmàcia, entre altres. Disposa d’una cartera completa de products: ingredients actius (absorbents d’olors, enzims, antimicrobians, etc.), coadjuvants, agents quelants, tensioactius, emulsionants i emolients, àcids grassos i ésteres, modificadors reològics, ceres i derivats, exfoliants naturals, silicones, conservants, solubilitzants i dissolvents.

Ofereix orientació sobre matèrias primes, ajuda a desenvolupar solucions per formulacions i presenta els ingredients més nous. Compromesa amb la sostenibilitat i el desenvolupament de solucions naturals.