Ofereixen solucions de packaging innovadores i globals que creen identitat i distinció en els seus clients, els seus consumidors i en la societat. Des de fa més de 50 anys, elaboren solucions de packaging tub amb la més elevada exigència de servei i qualitat. Com a part del grup CTL-TH Packaging, Tapser es dedica concretament, des de la seu de Barcelona, a la fabricació de tub laminat.