El Clúster aporta el seu coneixement en dos projectes europeus liderats per Catalunya

Catalunya impulsa els sectors de la química i la manufactura avançada a través de la participació en dos projectes europeus

  •  ACCIÓ ha obtingut finançament del programa Interreg Europe per col·laborar amb 15 regions europees punteres en aquests sectors.
  •  Alemanya i Finlàndia lideren els projectes, respectivament, que tenen com a objectiu implementar estratègies d’innovació per a les empreses.

Catalunya impulsarà els sectors de la química i de la manufactura avançada a través de la participació en dos projectes europeus, que porten per nom S3Chem i S34Growth, respectivament.

L’objectiu dels projectes és millorar les polítiques públiques per enfortir la innovació i l’R+D en la química i la manufactura avançada, a través de l’intercanvi de bones pràctiques entre les regions. Es tracta de dos sectors cabdals per a la RIS3CAT, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya.

Alemanya lidera el projecte centrat en la química, mentre que Finlàndia és el país que encapçala la iniciativa en manufactura avançada. A Catalunya, ACCIÓ treballarà durant els propers quatre anys i mig amb els principals agents de tots dos sectors per implementar els plans de treball.

Projecte europeu d’impuls a la manufactura avançada

El projecte S34Growth reforça la decidida aposta del Govern català per la Indústria 4.0, que integra els sectors industrials i tecnològics per incidir en la transformació dels processos productius. A banda de Catalunya i de Finlàndia, al projecte hi participen Espanya, Bèlgica, Itàlia, el Regne Unit, Holanda, Suècia i Portugal. Englobant tots els participants, el projecte té un pressupost total de 2,2M€.

Formen part del projecte el Clúster de Materials Avançats, LEITAT i l’Associació Espanyola de Rapid Manufacturing, entre d’altres. La manufactura avançada a Catalunya engloba 5.000 empreses que facturen 10.000M€ conjuntament i sumen 68.000 llocs de treball.

Projecte europeu d’impuls a la química

De la seva banda, el projecte S3Chem, d’impuls a la química, compta amb la participació d’Alemanya, Espanya, Itàlia, Holanda, Polònia i Bèlgica i té un pressupost global de 2,2M€. La química a Catalunya suma el 40% del total del sector a l’Estat espanyol. Amb més de 800 empreses, el sector representa el 12,7% del PIB industrial català i dóna feina a més de 31.000 persones.

D’entre els participants catalans destaquen EURECAT, ChemMed, la Federació Empresarial Catalana del Sector Químic, el Centre Tecnològic de la Química, Beauty  Cluster  Barcelona, SUEZ i INKEMIA, entre d’altres.

Interreg Europe és un programa finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que pretén eliminar les disparitats regionals d’Europa mitjançant la millora de polítiques innovadores i sostenibles. Es tracta d’un programa de concurrència competitiva, on s’hi ha presentat 261 propostes i se n’han aprovat el 24%.