ELECCIONS A LA CAMBRA DE BARCELONA


28 de març de 2019. La Cambra de Barcelona obre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern. En aquesta ocasió i sota la candidatura de la presidència d’Enric Crous i José María Torres; Sofia Lluch, CEO de Lluch Essence, es presenta a la vocalia del grup 4.1. indústries químiques i farmacèutiques. Així mateix, Montse Martí, CEO de Martidem, ho fa pel grup 13.4. serveis i tractaments corporals, dermo-estètics i de bellesa.

Els votants podran exercir el seu vot per mitjans electrònics de forma remota o per mitjans electrònics de forma presencial en el col·legi electoral.

· Per mitjans electrònics de forma remota: De les 9h del dia 2 de maig a les 9h del dia 7 de maig de 2019  

· Per mitjans electrònics de forma presencial en el col·legi electoral dia 8 de maig de 2019, de 10.00 hores a 18.00 hores, sense interrupció, en el/els col·legio/s electoral/és de la demarcació de la cambra corresponent.

Més informació sobre la candidatura: www.crous2019cambra.cat
Més informació sobre les eleccions a la Cambra de Barcelona: www.cambrabcn.org