Fundació Bosch i Gimpera desenvolupa un actiu cosmètic amb propietats dermo-protectores i de millora de l’elasticitat

Fundació Bosch i Gimpera, soci del Beauty Cluster, desenvolupa un actiu cosmètic amb propietats dermo-protectores i de millora de l’elasticitat. Aïllat d’un microorganisme provinent de les profunditats marines del Antàrtic, el nou actiu cosmètic, un biopolimer, proporciona protecció front condicions extremes de sequedat, baixes temperatures, elevada salinitats i acció de les toxines.
Aquestes condicions extremes son similars a les que pateix la nostra pell en la nostra vida diària. Totalment exposada a toxines ambientals de les ciutats, activitats esportives intenses, i canvis de temperatura, la nostra pell pateix pèrdua d’elasticitat i nutrients.
El grup de recerca de la Universitat de Barcelona descobridor del producte ha demostrat que el nou ingredient manté les seves propietats dermo-protectores en formulacions cosmètiques:

  • Augment de l’elasticitat >100% desprès de 9 dies d’ús: Test d’eficacia en voluntaris de 24-64 anys tractats amb crema contenint 0.2% de biopolimer a la formulació en comparació amb vehicle.
  • Acció hidratant i dermo-protectora front agents externs amb només 9 dies d’ús: Voluntaris tractats amb la fórmula que contenia 1% de biopolimer van presentar menys pèrdua de la hidratació transepidèrmica (TEWL, mesurat amb Tewameter®) en l’aplicació d’un agent irritant.

La Universitat de Barcelona ha protegit el producte per patent i està buscant llicenciataris interessats en incorporar el ingredient al seu catàleg o a les seves formulacions.

Informació addicional de caracterització de producte i industrialització disponible a http://www.fbg.ub.edu/admin/public_html/img/pdf/AVCRI232%20Flyer_Life-Cosmetics.pdf

logos