Mood Natural Barcelona participa en el ‘Catalunya Experience’ a Singapur

22 d’octubre de 2016 – El soci del clúster Mood Natural Barcelona està participant aquests dies en una iniciativa pionera a Singapur en la que es preten donar visibilitat a les empreses catalanes que estan fent negoci allà, transmetre les costums i valors de Catalunya i contribuir al desenvolupament sostenible dels vincles entre Singapur i Catalunya.