La pell sensible és una condició cutània de hiperreactivitat a factors ambientals, és una síndrome difícil de definir i de diagnosticar. Els estudis epidemiològics posen de manifest que cada vegada són més les persones que diuen posseir una pell sensible, presumint-se una prevalença del 50% en la població europea. Tenint en compte l’augment de persones amb pell sensible considerem crucial posar el focus d’atenció en aquest fenomen, sobretot centrant-ho en el paper fonamental que juga la recerca en el nou desenvolupament de productes.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és descobrir quins són els últims avanços científics en referència a les pells sensibles i és per això que durant la jornada es van a tractar els següents temes:

  • Principals causes i diagnòstic de les pells sensibles
  • Estat de l’art de les recerques en aquest camp
  • Proves d’eficàcia necessàries
  • Reptes en la formulació dels productes de tractament

Places esgotades, per poder accedir a llista d’espera dirigeix-te a: