20 de novembre de 2018. Lab&Clin Alliance se incopora com a nou soci del Beauty Cluster Barcelona. La companyia ofereix una completa cartera de serveis per a la avaluació d’una manera parcial o total de productes cosmètics en els àmbits regulatory, control, seguretat i eficàcia.